Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Ufo

Phim UfoUfo

Đạo diễn:Dominic Burns
Actor/Actress: Bianca Bree, Sean Brosnan, Simon Phillips, Maya Grant, Joey Ansah, Jazz Lintott, Sean Pertwee, Jean-Claude Van Damme, Julian Glover, Andrew Shim, Peter Barrett, Amelia Linney, Raji James, Perry Fitzpatrick, Christian Howard...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Hành động,Phim Viễn Tưởng,
Phim nước: Phim Mỹ,
Time:: 101 Phút
Năm phát hành: 2012

Infomation: <p> Phim UFO: Bộ phim n&oacute;i về năm người bạn c&ugrave;ng thức dậy v&agrave;o một buổi s&aacute;ng để thấy rằng kh&ocirc;ng c&oacute; quyền lực, bảo hiểm điện thoại di động hoặc radio.Phim Ufo Nh&oacute;m đi lang thang trong b&oacute;ng tối trong hai ng&agrave;y khi họ nh&igrave;n thấy một UFO th&agrave;nh phố c&oacute; k&iacute;ch thước ở tr&ecirc;n th&agrave;nh phố.Trong phim Ufo Nền văn minh sớm bắt đầu để ph&aacute; vỡ v&agrave; năm người bạn thấy m&igrave;nh ở giữa t&igrave;nh trạng hỗn loạn v&ocirc; luật lệ.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét