Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Phim Tinh Yeu Trong Sang - Han Quoc

Xem Phim Tinh Yeu Trong Sang - Han QuocTinh Yeu Trong Sang - Han Quoc

Biên đạo Han Cheol-soo, Lee Jin-seok
Actor/Actress: Jang Dong Gun, Chae Rim, Kim So Yeon, Han Jae Suk...
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,
Phim nước: Phim Hàn Quốc,
Thời lượng:: 20 Tập
Năm sản xuất: 2000

Infomation: <p> Phim <strong>T&igrave;nh Y&ecirc;u Trong S&aacute;ng - H&agrave;n Quốc</strong>: Jin Sun Mi v&agrave; Huh Young Mi l&agrave; hai người bạn nhưng c&oacute; hai t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau.Phim Tình Yêu Trong Sáng - Hàn Quốc Trong khi Sun Mi c&oacute; tuổi tuổi thơ hạnh ph&uacute;c v&agrave; người cha hết mực y&ecirc;u thương th&igrave; Young Mi lại c&oacute; tuổi thơ ngược lại.Trong phim Tình Yêu Trong Sáng - Hàn Quốc Mẹ c&ocirc; bỏ đi từ khi c&ocirc; c&ograve;n nhỏ v&agrave; người cha tối ng&agrave;y say xỉn v&agrave; cuối c&ugrave;ng chết trong khi l&agrave;m việc. <strong>Phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Trong S&aacute;ng - H&agrave;n Quốc</strong> bắt đầu cuộc chiến của hai c&ocirc; g&aacute;i n&agrave;! y khi họ thi đậu v&agrave;o một trường v&agrave; kết th&acirc;n với nhau. Nhưng Young Mi kh&ocirc;ng hiền v&agrave; tốt bụng như vẻ b&ecirc;n ngo&agrave;i của c&ocirc;, c&ocirc; kh&ocirc;ng từ thủ đoạn n&agrave;o để c&oacute; thể chiếm thứ m&agrave; c&ocirc; muốn. Sun Mi v&agrave; Woo Jin lớn l&ecirc;n b&ecirc;n nhau n&ecirc;n Sun Mi y&ecirc;u anh nhưng anh lại xem c&ocirc; như em g&aacute;i. Sau đ&oacute; anh th&iacute;ch Young Mi. <strong>Xem phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Trong S&aacute;ng - H&agrave;n Quốc</strong>: Sun Mi hụt hẫng khi người m&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave;o tay kẻ kh&aacute;c, c&ocirc; quyết định đi đến London. Tại đ&acirc;y c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; những ng&agrave;y th&aacute;ng hạnh ph&uacute;c b&ecirc;n ! Hyong Cheol. Hyong Cheol c&ugrave;ng c&oacute; ho&! agrave;n cảnh kh&aacute; đặc biệt khi cha anh kết h&ocirc;n với người kh&aacute;c khi mẹ anh vừa mới qua đời. D&ugrave; hạnh ph&uacute;c b&ecirc;n Hyong Cheol nhưng trong l&ograve;ng của Sun Mi vẫn c&oacute; h&igrave;nh b&oacute;ng của Woo Jin. <strong>Xem phim T&igrave;nh Y&ecirc;u Trong S&aacute;ng - H&agrave;n Quốc</strong> xoay quanh nghề ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n khi cả hai Sun Mi v&agrave; Young Mi điều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh vực đ&oacute; nhưng Young Mi gian xảo lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch hại Sun Mi để đạt vị tr&iacute; cao nhất.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét